Aantal: 1993

't Atrium

‘t Atrium is een bruisende school voor mavo, havo en vwo waar je als leerling en als medewerker gezien wordt. We zijn een school waar leerlingen niet alleen een diploma halen, maar worden voorbereid op de toekomst door een sterk accent op wereldburgerschap (internationalisering), sociale vaardigheden (samenwerken, inzet voor een betere wereld) en gezondheid (gezonde school, sport). Onze sportklas is een begrip in Amersfoort.

Bij ons ...

Logo 't Atrium

't Blokhuus

Basisschool ’t Blokhuus heeft als belangrijkste doel haar leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de huidige en toekomstige maatschappij. Wij bereiken dat door leerlingen te leren geloven in zichzelf. Kinderen die dat kunnen zijn namelijk gelukkig, en dat is - zoals onderwijspedagoog uit de 19e eeuw Jan Ligthart al wist – de belangrijkste voorwaarde om moeilijke dingen makkelijker te leren.

Tijdens de acht jaar basison...

Logo 't Blokhuus

'T Hooghe Landt

Wij zijn Meerscholen. Tien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Amersfoort, Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg. Meerscholen biedt alle leerlingen dichtbij huis goed onderwijs. Of je nu havo, praktijkonderwijs, gymnasium, vmbo-basis, vwo, vmbo-kader of mavo wil volgen; alles is mogelijk.
Bij Meerscholen geeft iedere school het onderwijs vorm vanuit de eigen onderwijsvisie en levensbeschouwelijke identiteit. Open katholiek of protestants...

Logo 'T Hooghe Landt

't Markland Oudenbosch

't Markland Oudenbosch
't Markland Oudenbosch met de onderwijsrichtingen gymnasium, vwo, havo, mavo en beroepsgerichte leerwegen kader en basis, biedt jonge mensen een toekomstperspectief op de samenleving waarin zij weerbaar en met respect voor anderen leven. De school biedt kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen uit de regio. We vertrouwen, we verbinden en we verschillen, dat zijn onze kernwaarden. Aandacht v...

Logo 't Markland Oudenbosch

't Palet

OBS ’t Palet is een kleinschalige, groeiende openbare basisschool in Gouda en wij geven les aan zo’n 150 leerlingen. Ons onderwijs is ingericht met een podiumprofiel waar ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen met als slogan ‘Durf te doen!’. Wij betrekken kinderen actief in het leerproces door samen over oplossingen na te denken. Zo benutten we elkaars denkkracht. Op ‘t Palet leren we kinderen open te staan voor el...

Logo 't Palet

't Palet Holy

Basisschool ’t Palet-Holy ligt in de wijk Vlaardingen Holy: een groeiwijk waar veel jonge gezinnen wonen. Kinderen krijgen bij 't Palet Holy de kans om zich te ontwikkelen tot gelukkige, autonome en creatieve wereldburgers. Digitale geletterdheid, wetenschap, technologie en burgerschap zijn vast onderdeel van het lesprogramma. 't Palet Holy werkt samen met de andere scholen in de wijk aan inclusief onderwijs. De school werkt met een...

Logo 't Palet Holy

't Reigerbos

’t Reigerbos is een school zijn waar een kind volledig tot z’n recht komt, sociaal emotioneel als ook cognitief. Wij werken aan alle aspecten van de ontwikkeling van het kind. We leren kinderen samen te werken, te geloven in zichzelf en in hun talenten, hun gevoelens te uiten en respect voor elkaar te hebben. We leren kinderen regels en afspraken te gebruiken om een prettige leefomgeving en sfeer te creëren en geven zelf het goed...

Logo 't Reigerbos

't Startnest

Onze school
Wij zijn op zoek naar collega’s met passie voor het Jenaplanonderwijs, die samen met ons willen werken aan een fijne, warme, opbrengstgerichte school. We bouwen de komende jaren samen verder aan een school voor uitdagend en modern Jenaplanonderwijs.

Ons onderwijs
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier, heeft zijn eigen talenten en zijn eigen leerstijl. We b...

Logo 't Startnest

't Venster

Vmbo ’t Venster in Arnhem biedt onderwijs in alle vmbo-leerwegen aan. Het onderwijs wordt in de onderbouw en bovenbouw aangeboden in drie profielen: sport, cultuur en ondernemen. ’t Venster is een topsport talent school (LOOT-school) die talenten en topsporters extra faciliteiten biedt om studie en sport te kunnen combineren. Daarnaast is er een Internationale Schakelklas (ISK), die leerlingen uit allerlei landen voorbereidt – ...

Logo 't Venster